Odstranovac skvrn

ECOVER odstraňovač škvŕn 200 ml

Výborne čistí od trávy, blata, krvi, mastnoty atď. Vhodný pre bielu aj stálofarebnú bielizeň. Perfektné pre čistenie golierov a manžiet. S efektívnou kefkou umiestnenou pod viečkom. Viac

  • 4,27€ / 2,14 € za 100 ml
  • Výrobca: Ecover
  • Kód produktu:952035
  • Dostupnosť:Skladom

Ekologické čistiace, umývacie a pracie prostriedky Ecover sú vyrobené na rastlinnej a minerálne báze, neobsahujú zložky pochádzajúce z ropy, majú minimálny vplyv na vodný život, sú rýchlo a úplne biologicky rozložiteľné, sú vhodné pre citlivú pokožku, nie sú testované na zvieratách, vyrábajú sa v ekologických továrňach, používajú sa na upratovanie v budovách inštitúcii EÚ, fľaše, uzávery a etikety sú 100% recyklovateľné, patrí medzi najvyhľadávanejšie ekologické čistiace prostriedky na českom trhu.

 
Zloženie

 

 

 
5-15 %: neiónové povrchovo aktívne látky. <5 % aniónové povrchovo aktívne látky, parfum (linalool), konzervačné činidlá (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone), enzýmy. VAROVANIE: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 - Po manipulácii dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

 

 

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať