Kontaktujte nás

Kontakty:
Telefón: 0907 368 810
E-mail: info@bestbio.sk

Fakturačná adresa:
Mgr. Silvia Bartánusová
Jarná 14201/5
974 05 Banská Bystrica

IČO: 52370232
DIČ: 1073156128

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica,
číslo živnostenského registra: 620-42673.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93